forretningsbetingelser

Skadedyrsbekæmpelse Ikast

forretningsbetingelser

Her på siden finder du MyreExpressen Skadedyrskontrols generelle forretningsbetingelser. Følgende gælder f.eks. ved – men er ikke begrænset til – aftalebetingelser ved indgåelse af kontrakter, sikringsaftaler og projektarbejde. 

​Generelle forretningsoplysninger

Åbningstider og tilkald

​Normal åbningstid er mandag til fredag fra 8.00 – 16.00.

​Tilkald for fødevarevirksomheder 

​Tilkald inden for normal arbejdstid mandag-fredag kl. 8.00-16.00. Der reageres så vidt muligt inden for samme arbejdsdag og senest den efterfølgende arbejdsdag.

​Weekend og helligdage

​MyreExpressen Skadedyrskontrol holder som udgangspunkt lukket i weekenden og på helligdage. Vi ønsker dog at give branchens bedste service, hvorfor du altid kan lave en aftale med din lokale afdeling.

​Derudover gør vi opmærksom på at vi har en fast vagttelefon, som du altid kan kontakte (mod et vagttillæg) hvis du har behov for akut hjælp.

Serviceaftaler og kontrakter

MyreExpressen Skadedyrskontrol har lokale og selvstændige afdelinger i hele landet, som hver især står til ansvar for deres respektive lokaleområde, kunder og samarbejdsaftaler. Derfor har du altid en fast tekniker tilknyttet. Dog kan du godt få besøg af en anden tekniker i forbindelse med ferier, sygdom og lignende særtilfælde. 

I tilfælde af omstrukturering, lukning eller ophør, overtager nærmeste afdeling serviceaftalen. Det betyder også at fremtidige fakturaer fremsendes af den nye, fasttilknyttede tekniker, hvorfor kontaktoplysninger, cvr. nr. og lignende kan ændre sig. 

Vi informerer altid vores kunder om en eventuel overgang til en ny afdeling eller ændringer i forbindelse med serviceaftaler og kontrakter. 

Hvis du som kunde ikke ønsker at overgå til en ny afdeling, forbeholder MyreExpressen sig retten til at fakturere 50 % af den restende aftale på den sidste del af aftalens løbetid. 

Betingelser for skadedyrssikringer

Ved første servicebesøg foretages etablering af sikringen samt den lovpligtige bygningsgennemgang. 

En sikring dækker som udgangspunkt den udvendige del, med mindre andet er aftalt i kontrakten, og er derved forebyggende. ​

Sikringsaftaler mod rotter, mus, insekter mv.​

Omkring bygninger bliver der etableret et antal fastplacerede depoter som ydre sikring. Depoterne er aflåste og børnesikrede. Alle depoter tilses altid kun af autoriserede personer, hvilket vil sige at du som kunde ikke har adgang til vores depoter, men du er altid velkommen til at gå rundt sammen med den ansvarlige skadedyrsbekæmper for at tilse depoterne. 

Rottesikringer  

Da lovgivningen på området forbyder permanent udlægning af gift som forebyggende behandling, bliver der som udgangspunkt ikke udlagt gift i vores depoter, men opsat intelligente og miljørigtige rottefælder eller Detektor Blokke (ugiftig). Ved konstateret gnaverangreb fra rotter og mus kan der udlægges gift i en kontrolleret periode, indtil problemet er løst.

Indendørs vil den forebyggende gnaverovervågning blive foretaget i overensstemmelse med den gældende lovgivning fra fødevaremyndighederne. Der vil således typisk blive placeret depoter med ugiftige indikatorblokke indendørs i lager- og produktionsområder.

Fødevarevirksomheder

I varemodtagelser og evt. også andre områder vil der – såfremt det konstateres nødvendigt – blive placeret mekaniske fælder med henblik på at bekæmpe gnavere, som eventuelt slipper igennem den udvendige sikring eller bringes ind med varepartier eller lignende. Fordelen ved disse fælder er at mus fikseres i fælderne, hvorved man undgår at døde mus ligger i varerne. Kunden varetager ugentligt tilsyn af denne type fælder, som krævet af Fødevarestyrelsen.

Opstillede depoter og materiale forbliver MyreExpressens ejendom  

Opstillede depoter, materialer og midler mod rotter, mus, insekter med videre er MyreExpressens ejendom, og fjernes ved ophør af en given serviceaftale – insektfangere kan dog ved ophør overdrages til kunden mod et mindre beløb.

Ved beskadigelse samt bortkomst af depoter og andet materiale opstilles der tilsvarende nyt, som faktureres til gældende dagspris inkl. moms. De opsatte depoter samt alle andre materialer må aldrig flyttes rundt på uden MyreExpressens accept; det er kun den ansvarlige skadedyrsbekæmper som må flytte depoterne mv. 

Vedr. leje af giftfrie fælder gælder samme betingelser som ovenstående.

Opsigelse af serviceaftaler og lignende kontrakter

En underskrevet kontrakt er som udgangspunkt uopsigelig i hele aftalens løbetid, og den kan derefter opsiges med 1 måneds varsel til skæringsmåneden anført i kontrakten.

LÆS OGSÅ: MyreExpressens skadedyrssikringer

Opsigelse før tid 

Enhver aftale kan opsiges før tid ved eventuelle uoverensstemmelser, dog med det forbehold at kunden accepterer at der betales 50 % af kontraktens pris for den resterende del af perioden. Accepteres dette, kan kontrakten annulleres fra dag til dag, når betalingen er registreret. 

Manglende betaling

Ved manglende betaling stoppes alle servicebesøg og aftaler. Servicebesøgene og de indgåede aftaler genoptages først når betalingen har fundet sted. De manglende besøg bliver ikke kørt for den periode hvor betalingen ikke har fundet sted.

Kontakt MyreExpressen