husmår

Husmår (Martes foina)

Husmår

Husmåren er et udbredt rovdyr og skadedyr over det meste af Danmark. I gamle dage boede husmår kun i skove, fuglereder og stråtækte landejendomme, men sådan er det ikke længere. I dag flytter dyrene også ind i almindelige villaer og sommerhuse, hvor de næsten altid gemmer sig på loftet.

INFO: Danmark er den nordligste grænse for husmårens udbredelsesområde. Husmåren findes heller ikke andre steder i Skandinavien. Kilde

​Hvordan ser husmåren ud?

​Musmåren ligner til forveksling skovmåren. Du kan dog kende forskel ved hjælp af følgende: ​

 • Husmårens halsplet er hvid, hvor skovmårens er gul 
 • Husmårens halsplet kan desuden strække sig ud til forbenene
 • Husmårens snude er lys, skovmårens er sort 

Husmårens pels består af to lag, hvor den inderste pels er lys og de yderste hår er brunlige. På tæt hold ses den inderste pels helt tydeligt under de yderste hår. 

​For yderligere information om husmåren, læs faktaboksen ➤

Husmårens levevis​

Husmåren lever næsten alle steder i Danmark. De typiske problemområder er dog:​

 • Småskove
 • Åbne marker 
 • Landbrug 
 • Bebyggede områder 

Husmår er solitære dyr, hvilket vil sige at de lever alene og ikke omgives af eller færdes sammen med andre dyr eller mennesker. Derfor forsvarer både hanner og hunner deres territorium mod andre mår af samme køn. Dog kan hannernes territorium godt overlappe med flere hunners. 

Hvad er tegn på husmår?​

Du vil typisk ikke se meget til din husmår, da den først kommer frem om natten for at jage, og vender tilbage før du er stået op. ​

Sikre tegn på husmår:

 1. Ekskrementer. 8-10 cm lange og 1-2 cm tykke. Snoede og trukket ud i en spids. Ofte store mængder på samme sted
 2. Stærk lugt. Husmårens ekskrementer lugter stærkt
 3. Larm (måren tumler rundt på loftet)
 4. Husmårens fodspor er aflange. Der er som regel tydelige aftryk af kløerne på og omkring huset, hvilket ikke er tilfældet ved andre nyttedyr og skadedyr 

OBS: Hvis du hører gnavelyde fra loftet, så har du rotter eller mus på loftet, ikke en husmår

Hvordan kommer husmåren ind i huset? ​

Hvis du har fået en husmår på dit loft, så har den med stor sandsynlighed mast sig ind via huller i:​

 • Tagsten
 • Vindskeden
 • Skotrenden mellem tagfladerne 
 • Tagryggen 
 • Kvisten 

Hvis der blot er en ganske lille åbning, er det let for husmåren at flytte ind på dit loft. I teorien kan du sikre dit hus mod husmår ved at lukke alle huller på taget, men det er lettere sagt end gjort, fordi måren ikke behøver mere plads end hvad der svarer til et hønseæg.

Gør husmåren skade?​

Husmåren er ikke til direkte fare for os mennesker. De hverken angriber os eller gnaver i husets træ. I de fleste tilfælde vil lugten og larmen fra loftet dog være meget generende for husejere, hvorfor de får måren indfanget af professionelle. Med tiden kan måren også lave stor skade på loftet. ​

Hvilken skade kan husmåren gøre på dit hus? 

Det er ofte rotter og mus der gør skade på dit hus, ikke husmår. Med tiden kan en husmår dog godt lave store skader på loftet – foruden lugten og perioder med meget larm. ​

Husmåren kan ødelægge isoleringsmaterialet og dampspærren 

Når måren løber rundt på loftet, så bevæger den sig som regel rundt i – og kradser i –  isoleringsmaterialet, som på sigt kan blive totalt ødelagt. I den forbindelse kradser de også ofte huller i dampspærren, hvilket kan give fugtproblemer i taget. 

Dækker din husforsikring?

De fleste husforsikringer dækker ikke skader fra husmår. Du kan dog næsten altid tilkøbe en gnaver-udvidelse til din forsikring, som blandt andet dækker skader fra mår. 

Bekæmpelse af husmår​

Den letteste og sikreste måde at få måren ud af dit hus, er ved at kontakte en skadedyrsbekæmper, jæger eller anden professionel. De bør kende til alle regler, som du SKAL have styr på, inden en bekæmpelse af husmåren finder sted.

Det er for eksempel forbudt at bruge rottegift eller anden gift til at bekæmpe husmår. Der er nemlig stor risiko for sekundære forgiftninger, fordi måren vil slæbe den forgiftede lokkemad med med rundt, så dyr og mennesker kan risikere at komme i berøring med giften.​

LÆS OGSÅ: Hvorfor giftfri?

GENERELLE REGLER FOR BEKÆMPELSE AF HUSMÅR

 • Husmåren må jages fra 1/9 til 31/1. Den er fredet i den resterende periode af året, hvor den kan have unger
 • Mårfælder skal kunne fange dyret levende og uskadt. Dyret skal kunne ses i fælden efter fangsten. Fælden må ikke have en indgangsåbning større end 60 x 60 cm, og fældens længste indvendige mål må ikke overstige 250 cm
 • Det er forbudt af holde måren i fangenskab. Måren skal enten slippes løs eller aflives umiddelbart efter den er fanget.  

Reglerne, som skal følges, fremgår af Lov om jagt og vildtforvaltning og Bekendtgørelse om vildtskader

Bekæmpelse af husmår med fælder​

Hvis du ønsker at fange husmåren med fælder, så bør du ikke forsøge at fordrive den til at starte med, fordi det gør indfangsten meget sværere. Læs afsnittet alternative metoder, hvis du vil forsøge at fordrive husmåren. ​

LÆS OGSÅ: Vejledning i fældefangst. Danmark Jægerforbund

Hvordan skal mårfælden placeres?​

Du får typisk et dårligere resultat ved at stille fælden på loftet, hvor husmåren befinder sig. Stil fælden ca. 20 meter fra huset, gerne hvor der er rimelig fred og ro. Derudover bør du dække bunden af fælden med et 2 cm tykt lag af jord og blade. ​

OBS: Du skal efterse fælden 2 gange om dagen (morgen og aften), for at sikre at du ikke holder måren i fangenskab.​

Bekæmpelse af husmår med fælder

Lokkemaden i fælden​

Husmåren er glad for rå hønseæg. Vi anbefaler at du bruger ca. en bakkefuld, som du prikker huller i (ved at prikke huller i æggene får måren hurtigere færten af dem) og anbringer nær huset og op til 20 meter der fra, hvor fælden er placeret. Læg også et par prikkede æg inde i fælden. ​

Alternative metoder til at fordrive husmåren

Du kan have held med at fordrive husmåren ved hjælp af en masse skræmmemidler, som f.eks. lys og høje lyde. Husmåren kan nemlig ikke lide uro og støj. Derfor kan du nogle gange jage dem væk ved at opsætte højtalere på loftet.

Brug følgende fremgangsmåde: ​

 • Når måren er aktiv, tænder du højtalerne for fuld styrke 
 • Lad højtalerne larme i kort tid ad gangen, da måren ellers kan vænne sig til uroen 

Det er dog langt fra sikkert at du har held med at fordrive husmåren. Derudover skal du ikke bruge penge på ultralydsendere og specielle “mår-lys”, fordi de ganske enkelt ikke virker. Disse metoder kan i bedste fald kun få måren til at flytte sig rundt på loftet, ikke fordrive den. ​

OBS: Har du først forsøgt dig med disse metoder til fordrivelse, så bliver det langt sværere at fange husmåren med fælder.

ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række spørgsmål, som vi ofte bliver stillet. Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt MyreExpressen

Den almindelige husforsikring dækker i nogle tilfælde Skadedyrenes ødelæggelse dækkes til gengæld af din husforsikring, hvis skadedyrenes indtog er en følge af en skade, som der er dækning for – en såkaldt dækningsberettiget skade. Det kan fx være en rørskade i kloakken, som gør, at der kommer rotter ind i boligen.