Billede af en mus

Mus i Danmark - Husmus og Halsbåndmus

mus

Får man i Danmark besøg af mus i huset, er der næsten altid tale om husmusen (Mus Musculus) eller halsbåndmusen (Apodemus flavicollis). Rødmusen og markmusen holder sig for det mest udenfor, hvor sidstnævnte kan været et problem for dansk skovbrug.

​Det er dog i langt de fleste tilfælde husmusen eller halsbåndsmusen der står bag invasioner af kornmagasiner, pakhuse og lagre, hvor fødevarer risikerer at blive inficeret af ekskrementer og urin, hvilket indebærer en smittefare.

Derudover gnaver musene – præcis ligesom rotterne – i elinstallationer og frembære ildebrande.

Husmus

​Husmusen er en gnaver i familien af ægte mus. Den er helt almindelig i hele landet og findes i to typer.

Fælles for begge husmustyper er deres grålige farve, lange og skælklædte hale og store ører. De betragtes dog som to selvstændige underarter – den lyse husmus (Musculus musculus) og den mørke husmus (Musculus domesticus)​

Hvad adskiller de to typer husmus?

​Lys husmus: Udbredt i det meste af Danmark

Mørk (ensfarvet mørkegrå) husmus: Udbredt i Sydjylland nær trekantsområdet

​I sommerhalvåret finder du mange husmus i haver, parker og på marker. Dog holder de sig altid tæt på bebyggede områder. I midten af august til slutningen af september søger musene indenfor (kun ganske få husmur forsøger at overvintre udendørs.

Skade fra husmus

​Husmus kan gøre stor skade hvis de får lov til at foremere sig året rundt indenfor.

I bygninger kan husmusen få op til 6 kuld med 4-8 unger i hvert. I disse tilfælde vil skaderne være betydelige – især på lagre, pakhuse og ved kornmagasiner – fordi musene forurener og ødelægger ekstremt meget.​

Halsbåndsmus

Halsbåndmusen adskiller sig en del fra husmusen, både i størrelse, farve, udbredelse og levevis. Den ligner til forveksling skovmusen, som dog ikke har det karakteristiske halsbånd.

Kendetegn på halsbåndsmusen:

 • Halsbåndsmusen er mørke- eller gyldenbrun på oversiden og kridhvid på undersiden
 • Halen er noget længere end resten af musen
 • Brunt hals(bånd) foran forbene
 • Store ører og øjne
 • Forveksles ofte med rotten pga. dens størrelse

Halsbåndsmusen er sjælden i Vestjylland og på en del større og mindre øer. Musen holder for det meste til i skove, men ses også i parker og haver.

​I modsætning til husmusen, bliver halsbåndsmusen ude i det fri hele året rundt.

Hvis musen bevæger sig indenfor, sker det typisk først engang i november, hvor de i givet fald har opbrugt deres fødeforråd. Og selvom musen først yngler når den er udenfor igen, kan den hurtigt skabe problemer indenfor.

Rødmus

Rødmusen hører til familien af studsmus. Musen er et af Danmarks mest almindelige pattedyr og udbredt i det mest af Europa og Vestasien.

Kendetegn på rødmusen:

 • Rødbrun ryg
 • Korte ører
 • Kropslængde på 8-13 cm
 • Lille hale (rødmusens hale er på størrelse med halvdelen af kroppen)

​Modsat husmusen og halsbåndsmusen, så er rødmusen meget sjældent et problematisk skadedyr; den trænger næsten aldrig ind i huse, lagre og boliger.

​Rødmusen holder til i skove med mange hyldebuske. Den foretrækker planter, men kornprodukter, agern, frø og nødder spiser den også gerne.

Markmus (Microtus agrestis)

​Trods sit navn, opholder markmusen sig ikke særligt meget i nærheden af åbne marker. Musen foretrækker skovlysninger og fugtige naturområder med god græsvegetation.

Kendetegn på markmusen:

 • Korte ører, hale og ben
 • 40 til 50 gram
 • 10 til 14 cm fra snude til halerod

​Markmusen kan skabe problemer for dansk skovbrug i vinterhalvåret – musen gnaver barken af nyplantede træer, som får træerne til at dø ud.

ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række spørgsmål, som vi ofte bliver stillet. Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt MyreExpressen

Tegn på rotteinfestation inkluderer synlige ekskrementer, poteaftryk, gnave- eller bidemærker på madvarer eller strukturer, samt lyde som skramlen eller raslen i vægge eller lofter. Hvis du observerer nogen af disse tegn, kan det være nødvendigt at iværksætte en rottebekæmpelsesplan.

Mus kan komme ind gennem selv meget små sprækker i din bolig. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at gennemgå din bolig grundigt for at se, om der er nogle revner eller sprækker, hvor det er muligt for musen at komme ind. Er der det, skal de selvfølgelig dækkes til.

Mus tiltrækkes primært af tilgængelige fødevarer, vand og varme, sikre skjulesteder. Madrester, åbne affaldsbeholdere og utilstrækkelig opbevaring af fødevarer kan øge risikoen for mus i boligområder. Det er vigtigt at opretholde en ren og velorganiseret ejendom for at minimere chancerne for musangreb.

Tegn på musinfestation inkluderer synlige ekskrementer, poteaftryk, gnave- eller bidemærker på madvarer eller emballage, samt lyde som raslen eller skramlen i vægge eller lofter. Hvis du observerer disse tegn, kan det være nødvendigt at iværksætte en plan for bekæmpelse af mus.

Forebyggelse af musproblemer involverer opbevaring af fødevarer i tætte beholdere, regelmæssig rengøring af køkkenet, tætning af sprækker og huller omkring bygninger, og opretholdelse af en generelt ren ejendom. Brug af fælder, både snap-fælder og levende fælder, kan også være en effektiv del af forebyggelsen.

Mindre musinfestationer kan håndteres ved at bruge fælder og lokkemidler tilgængelige på markedet. Det er vigtigt at tage skridt til at forhindre gentagelser. Større infestationer kan dog kræve professionel hjælp. Certificerede skadedyrsbekæmpelsesfirmaer har erfaring og midler til at håndtere alvorlige musproblemer effektivt.

Ja, mus kan overføre sygdomme som hantavirus, salmonella og andre patogener. Det er vigtigt at undgå direkte kontakt med mus og deres ekskrementer. Brug handsker, når du håndterer potentielt forurenede materialer, og sørg for at vaske hænder grundigt bagefter. Professionel musbekæmpelse og omhyggelig rengøring af inficerede områder er også afgørende for at minimere sundhedsrisikoen.