Giftfri rottebekæmpelse

Det er MyreExpressens vurdering at al rottebekæmpelse i fremtiden bliver uden brug af gift.

Book din rottebekæmper nu

Giftfri rottebekæmpelse er fremtiden

Rottegiften har ikke kun vist sig at være dårlig for miljøet, den har også vist sig at være alt for ineffektiv. Og da miljørigtig skadedyrsbekæmpelse altid har været en del af MyreExpressens kerneværdier, var det naturligt for os at gøre op med traditionelle metoder.

Rotte

Giftfri rottebekæmpelse er fremtiden

Giftfri rottebekæmpelse

Brugen af antikoagulanter (rottegift) ikke har løst Danmarks rotteproblemer. Giften har faktisk kun virket som en lappeløsning, der har gjort rotterne resistente og vores samfund mindre grønt. Derfor er giftfri rottebekæmpelse blevet en nødvendighed, som kan være med til at forsinke rotternes resistens og løse de stigende rotteproblemer i Danmark.

Gift må ikke bruges permanent mod rotter

​Miljøstyrelsen satte i 2016 en stopper for permanent udlægning af rottegift, for at begrænse de negative miljø- og sundhedseffekter.

Det vil sige at man som skadedyrsbekæmper først må benytte antikoagulanter når der er konstateret forekomst af rotter eller mus. Og det har gjort det nødvendigt at forebygge med alternative metoder. Læs mere her.

​Giftfri bekæmpelse mod rotter

​For at forebygge effektivt mod rotter uden gift, er det vigtigt at benytte sig af innovativ og intelligent skadedyrsbekæmpelse. Rotterne har siden tidernes morgen altid tilpasset sig til deres omgivelser, hvilket gør det svært at komme dem til livs, og derfor er den teknologiske udvikling vigtig. 

Det er MyreExpressens vurdering at al rottebekæmpelse i fremtiden bliver uden brug af gift. Selvom det måske ikke er muligt på nuværende tidspunkt, så har skadedyrsbekæmpelsesbranchen ændret sig drastisk over de sidste 10 år, og det har ført en masse innovative produkter og bekæmpelsemetoder med sig. 

giftfri rottebekæmpelse

Book Giftfri rottebekæmpelse nu

Book Giftfri rottebekæmpelse

Giftfri rottebekæmpelse

Brugen af antikoagulanter (rottegift) ikke har løst Danmarks rotteproblemer. Giften har faktisk kun virket som en lappeløsning, der har gjort rotterne resistente og vores samfund mindre grønt. Derfor er giftfri rottebekæmpelse blevet en nødvendighed, som kan være med til at forsinke rotternes resistens og løse de stigende rotteproblemer i Danmark.

Gift må ikke bruges permanent mod rotter

​Miljøstyrelsen satte i 2016 en stopper for permanent udlægning af rottegift, for at begrænse de negative miljø- og sundhedseffekter.

Det vil sige at man som skadedyrsbekæmper først må benytte antikoagulanter når der er konstateret forekomst af rotter eller mus. Og det har gjort det nødvendigt at forebygge med alternative metoder. Læs mere her.

​Giftfri bekæmpelse mod rotter

​For at forebygge effektivt mod rotter uden gift, er det vigtigt at benytte sig af innovativ og intelligent skadedyrsbekæmpelse. Rotterne har siden tidernes morgen altid tilpasset sig til deres omgivelser, hvilket gør det svært at komme dem til livs, og derfor er den teknologiske udvikling vigtig. 

Det er MyreExpressens vurdering at al rottebekæmpelse i fremtiden bliver uden brug af gift. Selvom det måske ikke er muligt på nuværende tidspunkt, så har skadedyrsbekæmpelsesbranchen ændret sig drastisk over de sidste 10 år, og det har ført en masse innovative produkter og bekæmpelsemetoder med sig. 

giftfri rottebekæmpelse

Book din skadedyrsbekæmper nu

Processen

Sådan bekæmper vi rotterne

Rotte
  1. Tilpasning

    Vi tilpasser altid vores rottebekæmpelse efter situationen og dine behov. Vi ønsker at alle danskere skal have råd til professionel skadedyrsbekæmpelse.

  2. Giftfrie fælder

    Vi bruger primært giftfrie og intelligente rottefælder i kampen mod rotterne. Det er ikke blot miljørigtigt, men også langt mere effektivt i længden.

  3. Rapportering

    Vi overvåger din rottesikring 24/7 og måler på aktiviteten. Hvorfor? Fordi det giver dig tryghed, viden og forståelse for vores arbejde. Vi vil give dig branchens bedste rottesikring.

Vores Kunder Er Vilde Med Vores Rottebekæmpere

Her er et udpluk af anmeldelser fra vores glade kunder. Skal vi også hjælpe dig med bekæmpe dine rotter?

ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række spørgsmål, som vi ofte bliver stillet. Har du et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt MyreExpressen

Hunrotter får op til 5 kuld om året, hvert med 4-12 unger

Den almindelige husforsikring dækker i nogle tilfælde Skadedyrenes ødelæggelse dækkes til gengæld af din husforsikring, hvis skadedyrenes indtog er en følge af en skade, som der er dækning for – en såkaldt dækningsberettiget skade. Det kan fx være en rørskade i kloakken, som gør, at der kommer rotter ind i boligen.

Som minimum vil det typisk koste 750 kr. at hyre en skadedyrsbekæmper. Prisen er dog både afhængig af, hvilket skadedyr der er tale om, hvor langt skadedyrsbekæmperne skal køre for at komme hen til dig, og hvorvidt der er tale om en akut opringning eller en behandling efter aftale i de normale åbningstider.

Rotter tiltrækkes ofte af fødevarer, vand og skjulesteder. Utilstrækkelig affaldshåndtering, åbne affaldsbeholdere og ubeskyttede fødevarelagre kan tilskynde rotter til at bosætte sig i nærheden af menneskelige boliger. Det er vigtigt at opretholde en ren og velvedligeholdt ejendom for at minimere risikoen for rotteproblemer.

Tegn på rotteinfestation inkluderer synlige ekskrementer, poteaftryk, gnave- eller bidemærker på madvarer eller strukturer, samt lyde som skramlen eller raslen i vægge eller lofter. Hvis du observerer nogen af disse tegn, kan det være nødvendigt at iværksætte en rottebekæmpelsesplan.

For at forebygge rotteproblemer skal du sikre, at affald opbevares i lukkede containere, reparere eventuelle utætheder eller huller i bygninger, fjerne eventuelle stående vandkilder og opretholde en generelt ren ejendom. Tætning af sprækker og adgangspunkter omkring bygninger kan også reducere chancerne for, at rotter kan trænge ind.

Ja, rotter kan overføre sygdomme som salmonella, leptospirose og hantavirus. Det er vigtigt at undgå direkte kontakt med rotter og deres afføring. Brug handsker, når du håndterer potentielt forurenede materialer, og sørg for at vaske hænder grundigt bagefter. Professionel rottebekæmpelse og grundig rengøring af inficerede områder er også afgørende for at minimere sundhedsrisikoen.

Blog

Læs mere om Giftfri rottebekæmpelse her