Hvad er sikre tegn på rotter?

Billede af rotter

Det kan godt være svært at afgøre om du har rotter på besøg.

Hvis du oplever en meget ubehagelig og skarp lugt, der minder om kloaklugt eller en svinestald, så har du højest sandsynligt rotter på besøg.

Derudover efterlader rotter også beviser i form af sorte eller brune ekskrementer; efterladenskaberne er ca. 6 millimeter tykke 17 millimeter lange. Få alle tegn på rotter her.

Rotte

5 helt klare tegn på rotter

  1. Rotter om dagen er et alvorligt tegn på rotter. De som regel aktive om natten, sky og vagtsomme skadedyr
  2. Gnave- og kradselyde, hvin eller skrig
  3. Ildelugtende ekskrementer, som ofte er skjult og samlet på et sted
  4. Kloaklugt
  5. Huller i jorden, særligt nær kloakdæksler, riste eller bygningens fundament

Er det tegn på rotter eller mus?

Det er ikke altid let at afgøre om det drejer sig om mus eller rotter. Især når der er tale om store halsbåndsmus og rotteunger; som udgangspunkt er alt nemlig større ved rotten. Men bortset fra størrelsen, kan rotten også kendes på halen.

Rottehalen: Næsten nøgen og skællet. Meget kraftig og særligt fyldig ved roden.

Musehalen: Behåret. Meget slank, også ved roden.

Rotteekskrementer

Alt efter hvor rotterne befinder sig, er det ikke sikkert at du opfanger den dårlige lugt fra ekskrementerne. Men hvis du opdager efterladenskaberne, kan du hurtigt afgøre om du har rotter.

Musens ekskrementer

Mus lægger ekskrementer alle steder på deres vej. Det gør rotten ikke. Derudover er musens ekskrementer meget mindre end rottens.

Rottens ekskrementer

Rotter efterlader deres ekskrementer samlet på udvalgte steder, som ofte er meget skjult. Rottens ekskrementer er meget større end musens.

Rottehuller

Huller i jorden er ofte et tegn på rotter. Hold særligt øje med huller i nærheden af kloakdæksler, riste eller ved bygningens fundament og sokkel. Derudover kan synkende fliser eller asfalt også være tegn på at rotter er i gang med at underminere overfladen.

  • INFO: Rotter kan gnave sig igennem næsten alt. Hullerne er som regel cirkelrunde, og de behøver ikke at være særligt store; rotter kan let komme ind og ud af huller på størrelse med en 2-krone.
Rottehul under hus
Rottehul ved rist
Rottehul ved skab

Rottelyde

Gnave-, pibe-, eller kradselyde i panelerne, på loftet eller under gulvet kan være tegn på rotter. Lydene kan dog nemt forveksles med andre dyr, typisk husmår eller mus. Rottelyde adskiller sig ved at bestå af små hvin eller skrig.

Kommer der lyde fra loften?

Hvis du hører en masse larm, der lyder som om at dyret tumler rundt på loftet, så har du en husmår på loftet. En husmår afgiver desuden heller ikke gnavelyde, hvilket en rotte gør.

Har du set tegn på rotter?

Hvis du ser tegn på rotter, er det vigtigt at du straks anmelder det til kommunen. Alle borgere i Danmark har pligt til at anmelde rotter direkte til deres lokale kommune.

Du kan anmelde rotter her.

Kommunen kan dog ikke bekæmpe rotter på alle tider af døgnet eller tilbyde rottesikringer til virksomheder. Her henviser kommunerne til professionelle skadedyrsbekæmpelsesfirmaer.

LÆS OGSÅ: Professionel rottebekæmpelse

Få en professionel rottesikring

Hvis du er grundejer eller virksomhedsejer, har du brug for en privat sikringsordning, før rotteproblemerne opstår.

Hos MyreExpressen tilbyder vi branchens mest moderne og brugervenlige sikringsaftaler. Vi tager nemlig altid udgangspunkt i din branche, dit behov og specifikke udfordringer.

Læs mere om MyreExpressens Skadedyrssikringer

admin